ورود به سایت |   پست الکترونیک                          
منابع فارسی کتابخانه دیجیتال هواشناسی کردستان


عنوان کتاببرای دانلود، روی لینک مربوطه کلیک کنید
WRF اندازي مدل i راهنماي نصب و راه.pdf Download
آشنایی با ادوات هواشناسی.pdf Download
آشنایی با پیش بینی های هواشناسی فرودگاهی و نحوه صدور این پیش بینی ها.pdf Download
آموزش فورترن.pdf Download
از هوا و هواشناسی چه مي دانيد.pdf Download
ال نینو-نوسانات جنوبی.pdf Download
خشکسالي.pdf Download
فورترن در یک نگاه.pdf Download
ماهواره و کاربرد آن در هواشناسی.pdf Download
مجموعه دستورالعمل کدها و روشهای دیدبانی سطح زمین.pdf Download
مقدمه ای بر هواشناسی دینامیکی هولتن.pdf Download
هواشناسی هوانوردی.pdf Download
ويژگيهاي فني مربوط به ديدبانيها و گزارشهاي هواشناسي.pdf Download
ويژگيهاي فني پيش بيني ها.pdf Download
چرخند حاره ای گونو و پیامدهای آن.pdf Download
کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره