ورود به سایت |   پست الکترونیک                          

رکوردهای آماری 59 سال گذشته ایستگاه سنندج برای 22 آبان ماه

کمترین دما: 6- درجه سلسیوس در سال های 1360

بیشترین دما: 22 درجه سلسیوس در سال 1358

...

ادامه مطلب

کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره