ورود به سایت |   پست الکترونیک                          

                                                                                 آدرس: سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری، مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی

                                                                                                                     کد پستی: 34491-66168                                                                   

                                                                                                                    صندوق پستی: 415-66135

 

حوزه

شماره تلفن

داخلی

آدرس

مدیریت

33247890

103

 سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری، مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی

معاونت

33247890

122

 سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری، مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی

اداره پایش

33247890

117

 سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری، مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی

اداره فنی

33247890

121

 سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری، مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی

اداره فناوری اطلاعات ارتباطات

33247892

125

 سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری، مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی

اموراداری و مالی

33247892

108

 سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری، مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی

اداره تحقیقات و پیش بینی

33247892

116

 سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری، مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی

آمار

33247890

124

 سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری، مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی

روابط عمومی

33247892

112

 سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری، مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی

هواگو (برای شهروندان کردستانی)

134

----------------------------------

پیام کوتاه

30001233247890

----------------------------------

ایستگاه سینوپتیک اصلی سنندج

33774065

سنندج، میدان جهاد، فرودگاه سنندج، روبروی پایانه باربری

ایستگاه سینوپتیک تکمیلی بانه

34250610

بانه، میدان دانشگاه، اداره هواشناسی بانه

ایستگاه سینوپتیک اصلی مریوان

34521611

34550175

مریوان، سه راه نی، نرسیده به روستای نی

ایستگاه سینوپتیک اصلی قروه

35224055

قروه، میدان شهید مدنی، جاده قروه-سنندج، اداره هواشناسی قروه

ایستگاه سینوپتیک اصلی زرینه

38822230

زرینه، 17 کیلومتری جاده دیواندره-سقز

ایستگاه سینوپتیک تکمیلی هزارکانیان

38273185

دیواندره-روستای کوله-روستای هزار کانیان

ایستگاه سینوپتیک اصلی سقز

36242402

سقز، پلیس راه سقز-سنندج، اداره هواشناسی سقز

ایستگاه سینوپتیک تکمیلی کامیاران

35533176

کامیاران، روستای ورمهنگ، مرکز خدمات کشاورزی ورمهنگ

ایستگاه سینوپتیک اصلی بیجار

38224461

بیجار، میدان محمود آباد، اداره هواشناسی بیجار

 

روابط عمومی اداره کل:

پیش بینی اداره کل:                                      

Kurdistanmet2@irimo.ir

kurdistanmet1@irimo.ir

مدیر کل: آقای محمد طالب حیدری

haydari@kurdistanmet.ir

معاون: آقای رحیم صدیقی                                       

sedeghi@kurdistanmet.ir

رئیس واحد پایش: آقای حسین کمالی      

----

رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات:            ---

 

معاونت ادار توسعه مدیریت و منابع: آقای فردین ملکی   

----

معاون پیش بینی: آقای علی پناهی

panahi@kurdistanmet.ir

رئیس واحد فنی : آقای سردار صادقی

sadeghi@kurdistanmet.ir

 

 

تماس با سازمان
نام کامل
رایانامه
عنوان
توضیحات
 
کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره