ورود به سایت |   پست الکترونیک                          

28 دیماه در سنندج در دوره آماری 1340 تا سال 1395

کمترین دما: 21- درجه سلسیوس در سال 1351

بیشترین دما: 16.4 درجه سلسی ...

ادامه مطلب

کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره