ورود به سایت |   پست الکترونیک                          

16 دی در سنندج از سال 1340 تا 1394

بیشترین دما: 17 درجه سانتیگراد در سال 1344

کمترین دما: 21-  درجه سانتیگراد در سال ...

ادامه مطلب

کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره