ورود به سایت |   پست الکترونیک                          

24 بهمن در سنندج از سال 1340 تا 1394

بیشترین دما: 16 درجه سانتیگراد در سال 1344

کمترین دما: 24-  درجه سانتیگراد در سال 1350

بیشترین بارش: 42 میلی متر بارش در سال 1349

کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره