ورود به سایت |   پست الکترونیک                          

1 آذر در سنندج از سال 1340 تا سال 1395

بیشترین دما: 21.4 درجه سلسیوس در سال 1377

کمترین دما: 8- درجه سلسیوس در سال 1358

بیشترین بارش: 18 میلیمتر در سال 1340

کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره