ورود به سایت |   پست الکترونیک                          
لینک های کاربردی مفید

سازمان هواشناسی کشور

وزارت راه و شهرسازی

مرکز ملی اقلیم شناسی

وضع هوای راه های کشور

انتشارات سازمان هواشناسی کشور

خلاصه آمار و اطلاعات هواشناسی تا سال 2014

آمار و اطلاعات تفصیلی هواشناسی تا سال 2010

پیش بینی وضع هوای استان کردستان

20
19
17
19
23
23
19
20
4
23
5
21
3
18
9
19
8
19
9
15
1
21
3

خدمات گوناگون

نظرسنجیسن (اختیاری)


شغل (اختیاری)

رویدادهای هواشناسی

19 فروردین ماه در سنندج در دوره آماری 1340 تا سال 1395

کمترین دما: 2- درجه سلسیوس در سال 1360

بیشترین دما:  27.2 درجه سلسیوس در سال 1382

بیشترین بارش: 26 میلیمتر در سال 1389

...
ادامه مطلب
آرشیو رویدادها
کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره