ورود به سایت |   پست الکترونیک                          

5 خرداد ماه در سنندج در دوره آماری 1340 تا سال 1395

کمترین دما: 4 درجه سلسیوس در سال 1355

بیشترین دما:  33 در ...

ادامه مطلب

کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره