ورود به سایت |   پست الکترونیک                          

19 فروردین ماه در سنندج در دوره آماری 1340 تا سال 1395

کمترین دما: 2- درجه سلسیوس در سال 1360

بیشترین دما:  27.2 درجه ...

ادامه مطلب

کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره