ورود به سایت |   پست الکترونیک                          
لینک های کاربردی مفید

سازمان هواشناسی کشور

وزارت راه و شهرسازی

مرکز ملی اقلیم شناسی

وضع هوای راه های کشور

انتشارات سازمان هواشناسی کشور

خلاصه آمار و اطلاعات هواشناسی تا سال 2014

آمار و اطلاعات تفصیلی هواشناسی تا سال 2010

پیش بینی وضع هوای استان کردستان

1
1
2-
0
3
4
1
12
3
13
5
13
4
10
2
10
0
10
2
3
2-
13
5

خدمات گوناگون

نظرسنجیسن (اختیاری)


شغل (اختیاری)

رویدادهای هواشناسی

28 بهمن ماه در سنندج در دوره آماری 1340 تا سال 1395

کمترین دما: 23.6- درجه سلسیوس در سال 1367

بیشترین دما:  21.4 درجه سلسیوس در سال 1388

بیشترین بارش: 16.8 میلیمتر در سال 1377

...
ادامه مطلب
آرشیو رویدادها
کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره