ورود به سایت |   پست الکترونیک                          

اطلاعیه شماره 19 پیش بینی وضع هوا

تحلیل و بررسی آخرین نقشه های پیش یابی ، از عصر روز سه شنبه تا اواخر وقت پنج شنبه بیانگر ت ...

ادامه مطلب

اطلاعیه شماره 18 پیش بینی وضع هوا (تاریخ صدور 97/06/15)

بررسی و تحلیل آخرین نقشه ها ی پیش بینی وضع هوا ، عبور جریانات  ناپایدار را  از ...

ادامه مطلب

اطلاعیه شماره 17 پیش بینی وضع هوا تاریخ صدور 97/05/15

بررسی و تحلیل  آخرین نقشه ها هواشناسی، استقرار و تقویت پرارتفاع جنب حاره را از   ...

ادامه مطلب

اطلاعیه شماره 16: افزایش تدریجی دمای هوا و تداوم گرما

اطلاعیه شماره 16  پیش بینی وضع هوا  (تاریخ صدور 97

ادامه مطلب

اطلاعیه شماره 15: افزایش تدریجی دمای هوا

اطلاعیه شماره 15  پیش بینی وضع هوا  (تاریخ صدور 97

ادامه مطلب

کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره