ورود به سایت |   پست الکترونیک                          

رکوردهای آماری 59 سال گذشته ایستگاه سنندج برای 29 مهر ماه

کمترین دما: 4- درجه سلسیوس در سال های 1363

بیشترین دما: 31.2 درجه سلسیوس در سال 1389

ادامه مطلب

کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره