ورود به سایت |   پست الکترونیک                          

رکوردهای آماری 59 سال گذشته ایستگاه سنندج برای 26 شهریور ماه

کمترین دما: 5 درجه سلسیوس در سال های 1352 و 1361
بیشترین دما: 34.4  درجه سلسیوس در سال 1381
بارش:کمتر از 1 میلیمتر در سال 1353

 

کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره