ورود به سایت |   پست الکترونیک                          

رکوردهای آماری 59 سال گذشته ایستگاه سنندج برای 19 آذر ماه

کمترین دما: 16- درجه سلسیوس در سال 1361

بیشترین دما: 20.6 درجه سلسیوس در سال  ...

ادامه مطلب

کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره