ورود به سایت |   پست الکترونیک                          

اخطاریه شماره 7 پیش بینی وضع هوا تاریخ صدور 96/09/14

پیرو اطلاعیه شماره 22 و بررسی آخرین نقشه های هواشناسی ، سامانه فعال بارشی از غروب چهارشنب ...

ادامه مطلب

اطلاعیه شماره 22 پیش بینی وضع هوا تاریخ صدور 12/09/96

بررسی آخرین نقشه های هواشناسی ، بیانگر استقرار هوای نسبتا آرام و پایداری از امروز تا چهار ...

ادامه مطلب

اخطاریه شماره 6 پیش بینی وضع هوا تاریخ صدور 96/09/01

بررسی آخرین نقشه های هواشناسی ، بیانگر تداوم فعالیت سامانه بارشی طی امروز و امشب و کاهش ف ...

ادامه مطلب

اطلاعیه شماره 21 پیش بینی وضع هوا تاریخ صدور 96/08/25

بررسی نقشه های پیش یابی و آخرین خروجی مدل های پیش بینی عددی هوا ، بیانگر تاثیر امواج بارش ...

ادامه مطلب

اطلاعیه شماره 20 پیش بینی وضع هوا تاریخ صدور 96/08/21

بررسی نقشه های پیش یابی و آخرین خروجی مدل های پیش بینی عددی هوا ، بیانگر استقرار هوای نسب ...

ادامه مطلب

کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره