ورود به سایت |   پست الکترونیک                          

20 آذر در سنندج از سال 1340 تا سال 1395

بیشترین دما: 20.6 درجه سلسیوس در سال 1377

کمترین دما: 16- درجه سلسیوس در سال 1361

بیشترین بارش: 42 میلیمتر در سال 1357

کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره