ورود به سایت |   پست الکترونیک                          
فرم نظر سنجی طرح تکریم ارباب رجوع هواشناسی استان کردستان
فرم نظر سنجی - طرح تکریم ارباب رجوع هواشناسی استان کردستان
ميزان اطلاع رساني و راهنمايي به صورت شفاف ودقيق براي انجام خدمات مورد درخواست به شما چگونه بوده است؟
[لطفا!] نحوه برخورد پرسنل با شما چگونه بوده است؟:
[لطفا!] نحوه خدمت رساني به شما چگونه انجام شده است
[لطفا!] فرد یا افرادی که برخورد مناسبی با شما داشته مرقوم فرمایید
[لطفا!] نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته مرقوم فرمایید.
[لطفا!] آیا خدمت مورد نظر شما درموعد مقرر انجام شده است؟
[لطفا!] جهت انجام کار تاکنون چندبار مراجعه کرده اید درصورت تکرار تعداد مراجعه و علت را ذکر فرمایید
[لطفا!] چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است لطفا آن را مرقوم نمایید
[لطفا!] خدمات ارائه شده به جنابعالی را چگونه ارزیابی می کنید؟
[لطفا!] تا چه حد محیط و امکانات اداری را جهت ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع مناسب می بینید؟
[لطفا!] در مجموع عملکرد مورد مراجعه درارتباط با خدمات رسانی و پاسخگویی مناسب چگونه ارزیابی می کنید؟
[لطفا!] لطفا نظرات و پیشنهادهای خود را برای اصلاح امور بنویسید.
کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره