ورود به سایت |   پست الکترونیک                          

اطلاعیه شماره 17 پیش بینی وضع هوا تاریخ صدور 97/05/15

بررسی و تحلیل  آخرین نقشه ها هواشناسی، استقرار و تقویت پرارتفاع جنب حاره را از   ...

ادامه مطلب

اطلاعیه شماره 16: افزایش تدریجی دمای هوا و تداوم گرما

اطلاعیه شماره 16  پیش بینی وضع هوا  (تاریخ صدور 97

ادامه مطلب

اطلاعیه شماره 15: افزایش تدریجی دمای هوا

اطلاعیه شماره 15  پیش بینی وضع هوا  (تاریخ صدور 97

ادامه مطلب

اطلاعیه شماره 14 پیش بینی وضع هوا (تاریخ صدور 97/04/10)

بررسی آخرین نقشه ها و داده های هواشناسی، استقرار هوای پایدار را تا پایان هفته بر استان نش ...

ادامه مطلب

اطلاعیه شماره 13 پیش بینی وضع هوا (تاریخ صدور 97/4/3)

اطلاعیه شماره 13  پیش بینی وضع هوا (تاریخ صدور 97/ ...

ادامه مطلب

کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره