ورود به سایت |   پست الکترونیک                          

رکوردهای آماری 59 سال گذشته ایستگاه سنندج برای 29 دی ماه

کمترین دما: 22.8- درجه سلسیوس در سال 1367

بیشترین دما: 14.6 درجه سلسیوس در سال 138 ...

ادامه مطلب

کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره