ورود به سایت |   پست الکترونیک                          

...

ادامه مطلب

حضور دکتر نصرالله زاده در اداره کل هواشناسی

 به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان

ادامه مطلب

  به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان

همایش استانی گرامیداشت روز ...

ادامه مطلب

  به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان

همایش استانی گرامیداشت روز ...

ادامه مطلب

شرکت همکاران در راهپیمایی روز قدس

شرکت همکاران اداره کل هواشناسی استان در راهپیمایی روز قدس

...

ادامه مطلب

کلیه حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به اداره کل هواشناسی استان کردستان است
طراحی به وسیله شرکت هایا گستر ماندگار و شرکت مانا ارتباط کاره