ماهنامه هوا نما آبان 98

منبع: روابط عمومی 49 بازدید

ماهنامه خبری سازمان هواشناسی کشور

ادامه خبر >>>

پیش بینی فصلی بارش و دما از دسامبر2019 تا فوریه 2020(10 آذر تا 10 اسفند)

منبع: روابط عمومی 180 بازدید

بی هنجاری بارش برای ماههای دسامبر 2019 تا ژانویه 2020 است، در استان کردستان بی هنجاری بارش منفی است و بارش های کمتر از نرمال در این بازه زمانی پیش بینی شده است. در حدود 5 تا 10 میلیمتر بارش ها در این بازه زمانی کمتر از شرایط طبیعی و نرمال استان پیش بینی شده است. صحت پیش بینی های فصلی حدود 70 درصد است.

ادامه خبر >>>

دیدار رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان با مدیر کل هواشناسی

منبع: روابط عمومی 113 بازدید

رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان در دیدار با مدیر کل هواشناسی خواستار همکاری دوجانبه، مابین دانشگاه و اداره کل هواشناسی در زمینه های مختلف از جمله پژوهشی وعلمی درجهت انجام خدمات بهتر به مردم شد

ادامه خبر >>>