جلسه تکریم و معارفه مسئول حراست اداره کل هواشناسی استان کردستان

تاریخ ثبت: 1398/04/05 تعداد 146 بازدید از این خبر

جلسه تکریم و معارفه مسئول حراست اداره کل هواشناسی استان کردستان در محل این اداره کل برگزار شد


به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان در روز دوشنبه مورخ 03/04/98 در محل اداره کل هواشناسی استان کردستان جلسه تکریم و معارفه مسئولین حراست سابق و جدید هواشناسی استان کردستان با حضور مدیر کل محترم حراست سازمان هواشناسی کشور و مدیر کل محترم اداره کل حراست استان کردستان و مدیر کل هواشناسی استان و مسئولین حراست های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی استان و روسای ستادی و ادارات تابعه هواشناسی استان برگزار شد .
در این مراسم از مسئول حراست سابق هواشناسی تجلیل و تقدیر بعمل آمده و سپس مسئول جدید حراست هواشناسی استان طی ابلاغی  از طرف معاون محترم وزیر راه وشهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور سرکار خانم دکترتاج بخش برای مدت سه سال منصوب شدند .