دیدار مدیر کل هواشناسی استان کردستان با فرماندار شهرستان مریوان

تاریخ ثبت: 1398/04/22 تعداد 309 بازدید از این خبر

دیدار مدیر کل هواشناسی استان کردستان با فرماندار شهرستان مریوان در محل فرمانداری این شهرستان در خصوص برنامه های سال جاری هواشناسی در مریوان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کردستان در این دیدارابتداء آقای مهندس صدیقی مدیر کل هواشناسی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت هواشناسی شهرستان مریوان ، برنامه های جدید سازمان ، نیازمندیهای اداره شهرستان و وضعیت بارش در شهرستان مریوان ارائه نمودند، همچنین گفتند با توجه به شرایط ویژه شهرستان مریوان از لحاظ اقتصادی و گردشگری هواشناسی استان بر این است که با امکانات موجود بیشترین خدمات را به عموم مردم ودستگاههای اجرایی شهرستان ارائه نماید  ،با توجه به اینکه این شهرستان در مسیر ابتدای ورود سامانه های هواشناسی از جمله گردوغبار به استان می باشد. نیازمند احداث یک ایستگاه پایش گردوغبار در مریوان و یک ایستگاه جاده ای در ژالانه می باشد .در صورت تأمین اعتبار لازم از طرف فرمانداری شهرستان مریوان هواشناسی در اسرع وقت اقدام به احداث آنها خواهد کرد.  در ادامه آقای دکتر آرتیکاس اقبال فرماندار شهرستان مریوان ضمن تشکر از خدمات هواشناسی  از جمله پیش بین های بسیار به موقع و صحیح در طی سال گذشته و فصل بهار امسال  قول مساعد دادند در سال 98 نسبت به تأمین اعتبار برای ارتقاء تجهیزات ایستگاه هواشناسی حوزه شهرستان مریوان  اقدام خواهد شد .

نظرات شما

*

*

*

() نظر