تقدیر ازدونفر از کارشناسانی که موفق به طراحی و راه اندازی سایت اداره کل هواشناسی استان شده بودند

تاریخ ثبت: 1398/05/10 تعداد 308 بازدید از این خبر

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کردستان طی مراسمی دراداره کل هواشناسی استان با حضور مدیر کل و روئسای ستادی ازدو نفر از کارشناسان که موفق به طراحی و راه اندازی سایت اداره کل هواشناسی شده بودند تقدیر بعمل آمد...


به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کردستان طی مراسمی دراداره کل هواشناسی استان با حضور مدیر کل و روئسای ستادی ازدو نفر از کارشناسان که موفق به طراحی و راه اندازی سایت اداره کل هواشناسی شده بودند تقدیر بعمل آمد.

در این مراسم آقای صدیقی بیان نمودند رشد و توسعه در هر سازمان یا اداره مدیون تلاش گسترده و عمیق کارکنانی است که با دانش ،تخصص عمر گرانبهای خود را سرمایه ای برای سربلندی و سازندگی کشورنموده اند وی گفت من خوشحال می شوم از همکارانی که پیشنهادات و ایده های نو ارائه دهند و انتظار من اینست که هم از لحاظ نرم افزاری و هم از لحاظ سخت افزاری به روز باشید چون کارما کاری علمی تخصصی است که ویژه گی آن پویایی است ، انتظار می رود شما پویا باشید وبه روز عمل کنید.