دیدار مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران با مدیر کل هواشناسی استان کردستان

تاریخ ثبت: 1398/05/10 تعداد 297 بازدید از این خبر

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کردستان ، آقای مهندس حسامدین اسعدی مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران با مدیر کل هواشناسی استان کردستان آقای رحیم صدیقی در دفتر مدیر کل هواشناسی استان دیدار نمودند ....


به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کردستان ، آقای مهندس حسامدین اسعدی مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران  با مدیر کل هواشناسی استان کردستان آقای رحیم صدیقی در دفتر مدیر کل هواشناسی استان دیدار نمودند ، در این دیدار مدیر کل هواشناسی ضمن خیر مقدم به مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران آقای مهندس اسعدی و همراهانش به هواشناسی و تعامد و همکاری بانک قرضالحسنه با هواشناسی تشکر نمودند و خواهان تقویت همکاری های فی مابین بانک قرض الحسنه مهرایران با  هواشناسی شد.  درپایان موافقتنامه ای مابین هواشناسی استان با بانک قرض الحسنه مهر ایران  منعقد شد .در ادامه رئیس شعب بانک قرض الحسنه استان ضمن تشکر از مدیر کل و کارکنان هواشناسی به بیان خدماتی که بانک قرض الحسنه مهر ایران می تواند ارائه دهد پرداخت و گفت هدف اصلی بانک قرض الحسنه مهر ایران  خدمت به قشر ضعیف جامعه با دادن وام قرض الحسنه در جهت رفع نیاز ها و مشکلات آنها است ، انشالله بتوانیم  مطابق با موافقتنامه در ارائه خدمت رسانی به پرسنل زحمتکش  هواشناسی باشیم   .