دیدار مدیرکل هواشناسی استان کردستان با فرماندار شهرستان سرو آباد

تاریخ ثبت: 1398/05/17 تعداد 342 بازدید از این خبر

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کردستان مدیرکل هواشناسی استان با فرمانداری شهرستان سروآباد در محل دفتر فرماندار دیدارنمودند . در این دیدار آقای صدیقی مدیرکل هواشناسی ضمن تشکر از حمایت های فرماندار ....


به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کردستان مدیرکل هواشناسی استان با فرمانداری شهرستان سروآباد در محل دفتر فرماندار دیدارنمودند . در این دیدار آقای صدیقی مدیرکل هواشناسی ضمن تشکر از حمایت های فرماندار برهماهنگی هواشناسی با برنامه های دستگاه های اجرایی و به ویژه مقام عالی دولت در آن شهرستان تاکید نمود و همچنین به گزارش عملکرد هواشناسی در شهرستان سروآباد پرداخت و لزوم فراهم نمودن زيرساخت هاي اطلاع رساني و هشدار سريع در سطح استان بر لزوم جمع آوري پارامترهاي جوي و اهميت آن در پيش بيني تاكيد نمودند و افزود: گسترش ايستگاه هاي خودكار از سياست هاي سازمان هواشناسي كشور است و در صورت تخصيص اعتبار در سالجاری ايستگاه روستای سلین به ایستگاه تمام اتوماتيك هواشناسي ارتقا ء می یابد. در ادامه فرماندار سروآباد جناب آقای میرزایی ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد هواشناسی استان، بیان نمودند مقوله هواشناسی جزو مواردی است که همواره مورد توجه عموم مردم و اقشار مختلف جامعه قرار دارد. با توجه به نقش اساسی و غیر انکار هواشناسی در بیشتر فعالیتهای اجتماعی ،فرهنگی ، گردشگری و اقتصادی نیاز به توجه خاص دارد و قول مساعد دادند که هواشناسی را از لحاظ اعتبارات تملک دارایی کمک نمایند.