تجلیل از بازنشستگان اداره کل هواشناسی استان کردستان

تاریخ ثبت: 1398/06/07 تعداد 294 بازدید از این خبر

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان در روز سه شنبه مورخ 5/6/98 ساعت 9.30 ظهر در محل اداره کل هواشناسی استان با حضور آقای صدیقی مدیر کل هواشناسی ،ذیحساب ، روئسای ستادی و همکاران و بازنشستگان عزیزسال 1398برگزار شد....


باسمه تعالی

تجلیل از بازنشستگان اداره کل هواشناسی استان کردستان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان در روز سه شنبه  مورخ 5/6/98 ساعت 9.30 ظهر در محل اداره کل هواشناسی استان با حضور آقای صدیقی مدیر کل هواشناسی ،ذیحساب ، روئسای ستادی و  همکاران و بازنشستگان عزیزسال 1398برگزار شد. در ابتدای مراسم با تلاوات آیاتی از قرآن کریم شروع شد.سپس آقای صدیقی ضمن خیر مقدم به مهمانان به بیان مطالبی در خصوص مقام و منزلت بازنشسگان پرداختند وگفت  بازنشستگان جزء سرمایه های اصلی هر سازمانی میباشند . استفاده از تجربه و دانش این عزیزان میتواند در جهت رشد و تعالی سازمان مفید باشد.در ادامه گفتند امروز هواشناسی جایگاه خودرا مدیون زحمات  دوران خدمت هریک از این بازنشستگان عزیز می داند. امیدوارم این عزیزان که در را ه خدمت به مردم در هواشناسی موی سفید کرده اند باوقاری افزون تر و عزتی بالاتر فصل جدیدی از زندگی را درکنار خانواده خود آغاز نمایند.در نهایت با لوح تقدیر و هدایایی از این  عزیزان تجلیل وتقدیربعمل آمد.