نشست مدیر کل هواشناسی استان کردستان با اصحاب رسانه

تاریخ ثبت: 1398/07/03 تعداد 277 بازدید از این خبر

جلسه پرسش و پاسخ مدیر کل هواشناسی استان کردستان با جمعی از خبرنگاران استان در خصوص گزارش بارش های سال زراعی و دما برگزار شد


به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان سال زراعی گذشته پر بارانی را پشت سر نهاده است.
  مدیرکل هواشناسی استان کردستان درباره وضعیت بارش های استان در گفت و گو با اصحاب رسانه اظهار کرد، بر اساس آمار 10 ایستگاه همدیدی استان کردستان متوسط بارش سال زراعی 98-97 که از 1397/7/1 لغایت 1398/6/31 می باشد حدود 766 میلی متر بارش داشیم  که نسبت به مدت مشابه بلند مدت 46 درصد افزایش داشته و نسبت به مدت مشابه سال زراعی 97-96 حدود 33.6 درصد افزایش داشته .که شهرستان مریوان با 1554.5 میلی متر بیشترین بارش را داشته و بیجار با 402 میلی متر کمترین بارش را داشته اند ، در مجموع تمام شهرستانهای استان تراز بارش نرمالی نسبت به دوره مشابه سال گذشته و بلند مدت داشته اند.
مدیر کل هواشناسی کردستان بیان کرد بر اساس آمار بیش از 150 ایستگاه سینوپتیک ، اقلیم شناسی ، جاده ای و باران سنجی مرکز ملی خشکسالی هواشناسی کشور ، متوسط بارش استان کردستان طی یکسال آبی 97-98 ،588.3 میلی متر بوده است که این مقدار نسبت به دوره مشابه بلند مدت سال آبی حدود 33.4 درصد افزایش داشته و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته حدود17.7 درصد افزایش داشته است. از نظر دمایی هم در طول دوره بلندمدت سنندج با 44 درجه سلسیوس بالاترین یا گرمترین دما درتیر ماه در بین ایستگاههای موجوددر استان را داشته است. زرینه هم با 35.8 درجه سلسیوس پایین ترین دمای حداکثر را گزارش نموده است. مقایسه دماهای حداکثر تیر امسال با دوره بلند مدت مشابه آماری نشان می دهد که حداکثر دمای تیر امسال در بانه و قروه  بیشتر و در بقیه ایستگاهها پایین تر از حداکثر دمای تیر دوره  بلند مدت آماری بوده است. در مرداد امسال سنندج با حداکثر دمای 41.6 درجه سلسیوس بالاترین و زرینه با 34 درجه پایین ترین دمای حداکثر را ثبت نموده اند. درمقایسه دمای هوا در مرداد ماه دوره آماری نشان می دهد که در تمام ایستگاههای مذکور حداکثر دمای مرداد 98 پایین تر یا کمتر از حداکثر دمای دوره بلندمدت آماری مرداد ماه بوده است. در شهریور ماه نیز سنندج با حداکثر دمای 38.2  درجه سلسیوس بالاترین و زرینه با 31.1 درجه پایین ترین دمای حداکثر را ثبت نموده اند. در مقایسه دمای هوا در طول دوره آماری موجود نشان می دهد در تمام ایستگاههای مذکور حداکثر دمای شهریور 98 پایین تر یا کمتر از حداکثر دمای شهریور دوره بلندمدت آماری بوده است.وی در پایان خاطر نشان کرد بر اساس پیش بینی فصلی، میزان بارندگی در طی دو ماه مهر و آبان سالجاری در استان کردستان در حد نرمال و بیشتر از نرمال پیش بینی می شود.