شرکت اداره کل هواشناسی در مراسم بازگشایی مدارس

تاریخ ثبت: 1398/07/07 تعداد 230 بازدید از این خبر

شرکت اداره کل هواشناسی در مراسم بازگشایی مدارس


به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان: رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کردستان به نمایندگی از طرف اداره کل هواشناسی استان در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در دبستان ادیب 17/1 بهاران حضور یافت با تبریک سال جدید تحصیلی به مربیان و دانش آموزان و ایجاد یک فضای امید و شاد در بین دانش آموزان و تشویق آنها برای کسب علم ودانش و همچنین به بیان سخنانی در خصوص علم هواشناسی و تاثیر آن بر زندگی انسان و آمادگی در مواجه با بلایای طبیعی مباحثی از این جمله برای آنها بیان نمود.