گزارش آخرین وضعیت بارش ودما دراستان کردستان

تاریخ ثبت: 1398/07/30 تعداد 533 بازدید از این خبر

بارش په له در اکثر نقاط استان اتفاق افتاده است


به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان: آقای صدیقی مدیر کل هواشناسی استان اعلام کرد با توجه به پیش بینی که از قبل اعلام شده بود، اولین بارش موثر پائیز 98 از روز شنبه27 مهر شروع شده تا امروز سه شنبه 30 مهر طی 72 ساعت گذشته متوسط بارش استان 20.5 میلی متر بوده ،می توان گفت بارش موثر (پله ) در اکثر نقاط استان اتفاق افتاده ،مقدار بارش مهر ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود 17 درصد ونسبت به دوره مشابه بلند مدت بیش از 100 درصدافزایش دارد . در طی همین مدت شهرستان سروآبا با 32.4 میلی متر بیشترین و شهرستان سقز با 10.7 میلی متر کمترین بارش را داشته است . واین بارش ها با شدت و ضعف متناوب تا اواخر هفته آیند ادامه خواهد داشت . از نظر دما هم حدود 3 تا5درجه کاهش دما خواهیم داشت

جدول بارش های 72 ساعت گذشته به تفکیک شهرستانهای استان کردستان بر حسب میلی متر


جمع کل

سه شنبه 98/7/30

دوشنبه 98/7/29

یکشنبه 98/7/28

نامه شهرستان

23.8

16.6

2.2

5

سنندج

10.7

1.3

3.6

5.8

سقز

13.6

8.4

4.4

0.8

قروه

25.9

10.6

12.4

2.9

بیجار

26.6

18.1

7.7

0.8

مریوان

21.6

7.4

5.4

8.8

دیوانده

18.2

14.9

1.6

1.7

کامیاران

21.4

2.6

5.5

13.3

بانه

32.4

22.6

7.2

2.6

سروآباد

11.2

8.4

2.2

0.6

دهگلان