نشست مدیرکل هواشناسی کردستان با مدیرعامل شرکت مخابرات استان

تاریخ ثبت: 1398/10/02 تعداد 387 بازدید از این خبر

مدیرکل هواشناسی استان کردستان در راستای ارتقاء بسترهای ارتباطی و مخابراتی هواشناسی با مدیر عامل شرکت مخابرات استان کردستان دیدار نمود.


به گزارش روابط عمومی هواشناسی کردستان، رحیم صدیقی مدیرکل هواشناسی استان چهارشنبه 27آذر 98، در نشست با آقای مهندس آزاد حکمت مدیرعامل مخابرات استان کردستان با اشاره به توانایی هواشناسی در ارسال داده ها گفت: مناسب، بروز و مطلوب بودن بسترهای مخابراتی و تجهیزات می تواند در این بین نقش مهمی ایفا نماید.
وی در این راستا خواستار بهبود و ارتقاء بسترهای هواشناسی استان و سایر ادارات تابعه شد.
صدیقی در ادامه افزود: برای انتقال بهتر پیش بینی ها وتوصیه های کشاورزی به کاربران، هواشناسی استان نیاز به حمایت ، بسترهای مخابراتی مناسب و ارتقاء سیستم‌های مخابراتی دارد.
مهندس آزاد حکمت مدیرعامل مخابرات استان ضمن استقبال از طرح های متنوع هواشناسی بخصوص در زمینه پیش بینی هواشناسی و اخطاریه‌ها و اطلاعیه‌های به موقع آن اداره کل؛ قول پیگیری و همکاری ویژه جهت بهبود بسترهای ارتباطی هواشناسی استان را داد و مقرر شد جهت راه اندازی بستر فیبر نوری و ارتقاء بسترهای هواشناسی همکاری‌های لازم صورت پذیرد.