جلسه ستاد صندوق بیمه کشاورزی استان کردستان

تاریخ ثبت: 1398/10/10 تعداد 158 بازدید از این خبر

جلسه ستاد صندوق بیمه کشاورزی استان کردستان با حضور مهندس صدیقی مدیر کل هواشناسی استان کردستان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان اولین جلسه ستاد صندوق بیمه کشاورزی استان کردستان  با حضور آقای دکتر حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی کشور تشکیل شد .مدیر کل هواشناسی استان کردستان در این جلسه باارائه گزارشی از وضعیت بارندگی در طی سال زراعی جاری در استان به بیان خدمات هواشناسی به بخش کشاورزی پرداخت وی گفت :با توجه به تفاهم نامه همکاری بین سازمان هواشناسی کشور و صندوق بیمه کشاورزی، اینکه ارائه هرگونه آمار و اطلاعات هواشناسی از طریق سایت سازمان هواشناسی کشور به صورت الکترونیکی انجام می شودصندوق بیمه کشاورزی استان هم می تواند در راستای آن قرارداد نسبت به دریافت وب سرویس لازم برای دست رسی آ نلاین اقدام نماید.
وی با بیان آنکه اطلاعات پیش بینی هواشناسی کشاورزی  وضعیت جوی آینده برای کاهش مخاطرات جوی همچون خشکسالی، سرمازدگی، سیل، تگرگ مربوط می شود، گفت: هم اکنون پیش بینی هواشناسی کشاورزی به صورت رایگان و در اختیار تک تک بهره برداران این بخش قرار می گیرد بنابراین فرهنگ سازی و کاربردی شدن این روش در افزایش راندمان تولید تاثیر بسزایی خواهد داشت.