مراسم هفته پژوهش در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان

تاریخ ثبت: 1398/10/17 تعداد 196 بازدید از این خبر

حضور اداره کل هواشناسی استان کردستان درمراسم هفته پژوهش در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان


 به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان یکشنبه مورخ 8دی ماه 1398 تعدادی از همکاران اداره کل هواشناسی کردستان درمراسم هفته پژوهش در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان چهار نفر حضور یافته و با ارائه مقالاتی با موضوعات ( اطلاعات علمی اقلیمی اخیر 2019-2015  توسط آقای چاره خواه، بررسی تغییرات تاخیر فصلی بر اثر تغییر اقلیم توسط آقای قمری، فناوریهای نوین برای جمع آوری و حذف گازهای گلخانه ای از هوا توسط سرکارخانم امیدی راد و الگوی سینوپتیکی سیل های فروردین 98 غرب و جنوب غرب کشورتوسط آقای پناهی ) که با استقبال هیئت علمی و دانشجویان این دانشکده روبرو شد . دانشگاه ضمن تقدیر از همکاران ارائه دهند مقالات، خواهان ادامه همکاری  مابین دانشگاه و اداره کل هواشناسی  در زمینه های مشاوره در پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و تدریس مباحث تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی آنها شد.