گزارش میزان بارش از عصر دوشنبه 5 اسفند ماه 98 لغایت عصر چهار شنبه 7ام اسفند ماه

تاریخ ثبت: 1398/12/08 تعداد 274 بازدید از این خبر

سامانه فعال بارشی که از عصر روز دوشنبه 5 اسفند تا ظهر چهار شنبه 7 اسفند ماه در استان فعال بوده، میزان بارش ها این سامانه در سطح استان به شرح نقشه ذیل می باشد.


لازم به ذکر است سامانه بارشی فعالی که از تاریخ دوشنبه 5ام اسفند استان را تحت تاثیر قرار داد و تا صبح روز سه شنبه بارش های مناسبی را به همراه داشت حاصل فعالیت کم ارتفاع سطوح میانی جو با هسته نسبتا سرد و فرا رفت هوای گرم و مرطوب در تراز پایین بود که در این مدت بارش مناسبی را بویژه در نیمه غربی و جنوبی استان سبب شد . این بارش ها مقدار کاهش 16 درصدی بارش زراعی استان را قبل از ورود سامانه را تا پایان فعالیت خود 14 درصد افزایش داده و به محدوده نرمال رساند، باین وجود میانگین بارش زراعی استان در مقایسه با بارش زراعی سال قبل تا این تاریخ هنوز 37 درصد کاهش را  نشان می دهد .