مصاحبه مدیرکل هواشناسی به مناسبت ۲۳ مارس روزجهانی هواشناسی

تاریخ ثبت: 1399/01/04 تعداد 203 بازدید از این خبر

مصاحبه مدیرکل هواشناسی به مناسبت ۲۳ مارس روزجهانی هواشناسی در صدا و سیمای مرکز کردستان انجام شد


به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کردستان ،صدیقی به مناسبت ۲۳ مارس روز جهانی هواشناسی مصادف با ۴ فروردین ۱۳۹۹ دربرنامه روژمان در مرکز صداوسیمای استان حضوریافت.ایشان ضمن تبریک این روز به تمام هواشناسان ،خصوصا"همکاران هواشناسی استان،هچنین گفتند هر سال سازمان جهانی هواشناسی شعار برای ۲۳ مارس روز جهانی هواشناسی دارد که شعال امسال آن اقلیم وآب است .که این شعار بیانگر مدیریت پایدارآب بارعایت ملاحظات اقلیمی است،هواشناسی استان کردستان درراستای مسئولیت ها ووظایف خود درارائه خدمات هواشناسی به تمام کاربران ،کوشش و تلاش می کند نقش خودرا درحفاظت از جان و مال مردم ودستیابی به اهداف توسعه پایدار در استان به شایستگی انجام دهد.ایشان گفتند هواشناسی استان با دارابودن یک ایستگاه فرودگاهی ،۵ایستگاه سینوپتیک اصلی،۳ایستگاه سینوپتیک تکمیلی، ۱۴ ایستگاهااقلیم شناسی ،۳ایستگاه جاده ای و ۷۸ ایستگاه باران سنجی در سطح استان مشغول به خدمت رسانی در امرهواشناسی به مردم شریف  استان می باشد.که فعالیت ایستگاههای فرودگاهی و سینوپتیکی به صورت ۲۴ ساعته است ،اطلاعات پایش شده در ایستگاه ها هرساعت به مرکز استان ارسال می شود .در مرکزاستان پس از کنترل و پردازش در اختیار کاربران و متقاضیان آمار و اطلاعات هواشناسی قرار می گیرد .پیش بینی هواشناسی استان با استفاده از اطلاعات ایستگاه ها و تجزیه و تحلیل نقشه هواشناسی هرروز اقدام صدور پیش بینی ۲۴ساعته،۷۲ساعته ،۱۵روز وتحلیل فصلی می کنند واین خدمات در اختیار بخش های مختلف از جمله کشاورزی،هوانوردی ،گردشگری،حمل ونقل،محیط زیست و... قرار می گیرد،این اطلاعات هرروزاز طریق شبکه الکترونیک دولت ،سایت هواشناسی استان،رسانه های محلی ،سیمای استان و رادیو در چندین برنامه به زبان کردی و فارسی به اطلاع دستگاه های اجرایی و مردم شریف استان رسانده می شود.

کاربران گرامی جهت مشاهده کامل فایل میتوانند از لینک زیر استفاده کنند.
https://www.telewebion.com/episode/2237951