پیش بینی فصلی بارش و دما از10 اسفند 98 تا 10خرداد 1399

تاریخ ثبت: 1399/01/17 تعداد 207 بازدید از این خبر

پیش بینی فصلی چگونگی وضعیت بارش و دما از10 اسفند 98 تا 10خرداد 99 در استان کردستان


لطفا فایل پیوست را دانلود یا اینجا کلیک نمائید