پیش بینی فصلی بارش و دما از 13 فروردین تا 11 اردیبهشت

تاریخ ثبت: 1399/01/19 تعداد 542 بازدید از این خبر

پیش بینی فصلی چگونگی وضعیت بارش و دما از 13 فروردین تا 11 اردیبهشت در استان کردستان


لطفا فایل پیوست را دانلود یا اینجا کلیک نمائید