بازسازی و مقاوم سازی ایستگاه هواشناسی شهرستان بیجار

تاریخ ثبت: 1399/02/22 تعداد 165 بازدید از این خبر

بازسازی و مقاوم سازی ایستگاه هواشناسی شهرستان بیجار تا نیمه اول خرداد ماه سال جاری


به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان ، آقای رحیم صدیقی مدیرکل هواشناسی استان کردستان روز دوشنبه طی بازدید ازایستگاه هواشناسی شهرستان بیجاراعلام نمود جهت باز سازی و مقاوم سازی این ایستگاه از محل اعتبارات ملی که سازمان هواشناسی کشوربه هواشناسی استان تخصیص داده ،با پیمانکار قرار داد منعقد شده که انشالله طی یک ماه از نیمه دوم اردیبهشت تا نیمه اول خرداد 1399 موارد زیردر این ایستگاه انجام گیرد.

- بازسازی و مقاوم سازی دیوار حصار ایستگاه هواشناسی بیجار به طول 491 متر
 بازسازی و مقاوم سازی نمای ساختمان هواشناسی بیجار
- بازسازی و نقاشی داخل ساختمان هواشناسی بیجار
- رنگ آمیزی فنس حصار پلاتفر و پایه های ادوات داخل پلاتفر ایستگاه بیجار
- ایجاد ایرتینگ ایستگاه خودکار هواشناسی بیجار بر اساس استاندارد های سازمان هواشناسی کشور
- خرید تجهیزات موردنیاز ایستگاه هواشناسی شهرستان بیجاراز جمله UPS ، کامپیوتر، پکیچ ، تلویزیون ، یخچال ، گاز و... .
برای این امر مبلغی بالغ بر1100 میلیون ریال تخصیص داده شده است.