دیدار مدیرکل هواشناسی استان کردستان با فرماندارشهرستان بیجار

تاریخ ثبت: 1399/04/16 تعداد 250 بازدید از این خبر

رحیم صدیقی مدیرکل هواشناسی استان کردستان به همراه رئیس هواشناسی بیجار با فرماندارشهرستان بیجار در محل هواشناسی این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.


به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کردستان ،این دیدارروزیکشنبه 15 تیر1399در محل فرمانداری برگزارشد. دراین دیدارصدیقی اظهارداشت هواشناسی امروزبارویکرد نوین و کاربردی درخدمت مردم است ،وی گفت باتوجه به اینکه شهرستان بیجاردراستان در تولید گندم دیم قطب اصلی استان است ،وکشاورزان از زمان کاشت تا برداشت ،سمپاشی و کودپاشی با هواشناسی درارتباط تنگاتنگ هستند .برهمین اساس هواشناسی با دارا بودن یک ایستگاه سینوپتیک و دو ایستگاه اقلیم شناسی و13 ایستگاه باران سنجی در این شهرستان مشغول به ارائه خدمت است . وی بیان کرد درسال زراعی جاری متوسط بارش در شهرستان بیجار 440 میلیمتر بوده که این مقدار نسبت به دوره مشابه سال گذشته 10درصد ونسبت به بلند مدت 34 درصد افزایش داشته واز نظر دما هم در سه ماهه اول سال جاری متوسط دما 14.2 درجه سانتیگراد بوده که نسبت به دوره مشابه بلندمدت 0.4 افزایش داشته ، وی اطلاعات هواشناسی رادرتوسعه همه جانبه شهرستان بیجار حایزاهمیت خواند.درادامه به اتفاق فرماندار و رئیس هواشناسی بیجاراز ایستگاه هواشناسی بازدید بعمل آوردند وفرماندارارنزدیک در جریان فعالیت و تجهیزات هواشناسی قرار گرفتند.درپایان مدیرکل هواشناسی گفت نیازاصلی هواشناسی تقویت زیرساخت ها وارتقاء تجهیزایستگاه ها ی هواشناسی است و خواستارتوجه وحمایت بیشترفرماندار به اعتبارات هواشناسی شهرستان بیجارشد .
درادامه: فرماندار شهرستان بیجار آقای علی اکبر ورمقانی با تقدیرازعملکرد هواشناسی اظهارداشت ،مهمترین عامل درپیشگیری وکاهش خسارات ناشی ازبلایای جوی ،پیش بینی های دقیق و داده های درست هواشناسی است که عملکردهواشناسی درپیش بینی واطلاع رسانی به موقع شایسته تقدیراست. وی درادامه ازرئیس هواشناسی شهرستان بیجار خواست تااولویت های هواشناسی برای سال جاری بیجاروهم برای یاسوکند تهیه وبه فرمانداری ارسال نماید . وقول مساعد برای کمک به هواشناسی را دادند.