نشست هم اند یشی هواشناسی کردستان و مدیریت بحران استان

تاریخ ثبت: 1399/04/20 تعداد 287 بازدید از این خبر

نشست هم اندیشی هواشناسی و مدیریت بحران استان کردستان با حضور مدیرکل هواشناسی و مدیرکل مدیریت بحران و کارشناسانی از هر دو دستگاه در محل اداره کل هواشناسی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کردستان ، دراین نشست نخست مدیرکل هواشناسی رحیم صدیقی ضمن خوش آمد گویی به مدیرکل مدیریت بحران و اعضای حاضر در جلسه،  بیان نمودند هدف از تشکیل این نشست بررسی مسائل و نیاز های هواشناسی و همچنین بررسی وظایف هواشناسی در قانون مدیریت بحران و اتخاذ تدابیر و برنامه ریزی های لازم در این زمینه برشمرد.ایشان گفتند با توجه به اینکه امروزه  پیش بینی های هواشناسی نقش بسیار مهمی در برنامه های مقابله با عوامل خسارت زا دارد و خوشبختا نه بهره برداران و کشاورزی استان نیز به خوبی از این اطلاعات استفاده می نمایند که نتیجه آن کاهش خسارات وارده به نسبت بزرگی مخاطرات حادث شده طی چند سال اخیر می باشد.وهمچنین خواستار کمک مدیریت بحران برای ارتقاء زیر ساخت های هواشناسی و تجهیزات به روز هواشناسی در جهت ارائه هرچه بهترپیش بینی ها و هشدارهایی به جهت حفظ جان و مال مردم شدند ،سپس کارشناسان هواشناسی به بیان پیشنهادات و نقطه نظرات خود در مورد مسائل و مشکلات هواشناسی در امر پیش بینی به بحث و گفتگوپرداختند .
درادامه مدیرکل مدیریت بحران استان آقای محمد فلاحی به تشریح قانون جدید مدیریت بحران پرداختند و اذعان نمودند بیشترین تمرکز در قانون جدید بر تهیه و انجام برنامه ها و اقدامات پیشگیرانه می باشد که نیازمند تنظیم دستورالعمل های اجرایی مربوطه می باشد. ایشان بیان نمودند که سازمان مدیریت بحران کشور در حال تهیه برنامه کاهش خطر حوادث و سوانح و برنامه آمادگی می باشد که به تبع آن استان کردستان نیز به همراه سایر استان های کشور و با همکاری دستگاه های اجرایی استان مشغول تهیه برنامه مذکور می باشد.ازهواشناسی خواستند تا برای تمامی شهرستانها استان باتوجه به اقلیم شهرستان نیازها و اولویتهای هواشناسی در راستای پیشگیری و مقابله با مخاطرات جوی تهیه و اعتبار موردنیاز برای آنها برآورده شود تا مدیریت بحران درجلسه ای به فرمانداران اعلام نماید این اعتبار را برای هواشناسی درسال  1399درنظربگیرند.