بازدید مدیرکل صدا و سیمای استان کردستان از اداره کل هواشناسی استان کردستان

تاریخ ثبت: 1399/04/21 تعداد 242 بازدید از این خبر

بازدید مدیرکل صدا و سیمای استان کردستان آقای دکتر عبدالملکی به همراه معاونین از اداره کل هواشناسی استان کردستان


به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان ،دراین دیدارنخست مدیرکل هواشناسی استان آقای صدیقی ضمن خیر  مقدم و قدردانی ازحضور مدیرکل صدا وسیما و معاونین،وی تعامل و همکاری بین هواشناسی و صداو سیما را بسیارخوب و شایسته عنوان کرد وگفتند ارتباط و همکاری های بیش ازبیش فیمابین هواشناسی و صدا وسیما قطعاً می تواند ثمرات خوبی برای استان داشته باشد .ایشان آمادگی هواشناسی را برای حضوردربخش های مختلف خبر صدا وسیما برای اطلاع رسانی اخبار هواشناسی به مردم اعلام نمود.
در ادامه مدیرکل صداوسیما آقای عبدالملکی ضمن تقدیروتشکرازهواشناسی استان برای اطلاع رسانی به موقع به مردم استان ،گفتند پیش بینی اطلاعات جوی امروزه در جامعه دارای نقش موثری درتصمیم گیرهای اثربخش مسئولان در پیشگیری ازبروز حوادث طبیعی دارد. ایشان اذعان نمودند باتوجه به نیاز مردم استان به حضور هواشناسی دربخش های مختلف سیما بایستی امکاناتی ایجاد نمودکه کارشناسان هواشناسی علاوه برحضور فیزیکی در استودیو خبر به صورت انلاین در طی روز بتوانند به صورت زنده گزارشات هواشناسی رادر برنامه های مختلف به اطلاع مردم برسانند وبرای این امراز معاونین صدا و سیما خواستند تا هرچه سریعتر با همکاری هواشناسی این امکان ارتباطی بین مرکز پیش بینی هواشناسی و صداوسیما برقرارشود. وی در ادامه افزود صدا وسیما یک استودیو بسیارعالی با امکانات مناسب مختص اخبار هواشناسی ایجاد کرده که تا ده روز دیگرآماده بهره برداری خواهد شد و برای آن مبلغ بسیار زیادی هزینه شده است.و خواهان تهیه نرم افزار گرافیکی مناسب برای اجرای اخبار هواشناسی شدند. در پایان مدیرکل صداو سیما به همراه معاونینش ازمرکزپیش بینی هواشناسی استان بازدید بعمل آوردند واز نزدیک در جریان فرایند ها و فعالیت های پبش بینی قرار گرفتند.