تقدیر و تجلیل از بازنشستگان هواشناسی استان کردستان

تاریخ ثبت: 1399/05/29 تعداد 112 بازدید از این خبر

مراسم تقدیر و تجلیل از بازنشستگان هواشناسی استان کردستان، در محل این اداره کل برگزار شد


به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان کردستان روزچهارشنبه 29 مرداد درمحل اداره کل هواشناسی استان با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی از دو نفر بازنشسته سال 1399 هواشناسی با حضور مدیرکل و معاونین هواشناسی تقدیر وتجلیل بعمل آمد.
دراین مراسم صدیقی مدیرکل هواشناسی ،با اشاره به جایگاه واهمیت احترام به بازنشستگان گفت، بازنشستگان افرادی هستند که 30 سال ازگرانبهاترین سال های عمر خودرا وقف خدمت به مردم کرده و در سخت ترین شرایط وبا امکانات محدود همواره صادقانه در راه توسعه و خدمت به میهن اسلامی گام نهاده اند .در پایان برای همکاران بازنشسته هواشناسی آرزوی سلامت ،طول عمرباعزت و موفقیت کرد