دیدارمدیرکل هواشناسی استان کردستان با فرماندارویژه شهرستان سقز

تاریخ ثبت: 1399/05/31 تعداد 103 بازدید از این خبر

مدیرکل هواشناسی استان کردستان به همراه ذیحساب و رئیس اداره هواشناسی سقز با فرماندارویژه شهرستان سقز دیدار و گفتگوکردند.


به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان ، صدیقی مدیرکل هواشناسی استان کردستان دراین دیدار با ارائه گزارشی از وضعیت ایستگاه های هواشناسی موجود درحوزه شهرستان سقز و ارتقاء دو ایستگاه اقلیم شناسی (گل تپه وحاجی ممدان ) ازسنتی به تمام خودکار و بهسازی و مقاوم سازی ساختمان ایستگاه هواشناسی  سقز ازجمله اقداماتی بوده که طی سال جاری در حوزه شهرستان سقزانجام گرفته و آماده افتتاح درهفته دولت می باشند. وی در ادامه افزود، ارتقاء و تجهیز ایستگاه های هواشناسی در پیش بینی و پیش آگاهی های به موقع و توسعه اقتصادی شهرستان بسیارحائز اهمیت است. مدیر کل هواشناسی کردستان در ادامه خواهان تخصیص اعتبارات لازم برای ارتقاء و توسعه ایستگاه ها ی باران سنجی شهرستان سقز شدند.
در ادامه فرماندارویژه سقز آقای کامیل کریمیان ضمن خیرمقدم و تشکر از اقدامات اداره کل هواشناسی استان درحوزه شهرستان سقز، اظهار داشتند امروزه اطلاعات و داده های هواشناسی در توسعه پایدار منطقه  و شهرستان می تواند بسیار قابل توجه باشد. اگرچه امسال اعتبارات شهرستان سقزکاهش یافته است اما سعی خواهیم کرد اعتبارات هواشناسی را برای سال 99 بیشتر مورد توجه قرار بدهیم تا زیرساخت ها و تجهیزات ایستگاه هواشناسی ارتقاء پیدا کند .