دیدارمدیرکل هواشناسی استان کردستان با فرماندارشهرستان مریوان

تاریخ ثبت: 1399/06/17 تعداد 72 بازدید از این خبر

مدیرکل هواشناسی استان کردستان به همراه رئیس هواشناسی شهرستان با فرماندار مریوان دیدار و گفتگو کرد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان ، صدیقی مدیرکل هواشناسی استان کردستان دراین دیدار گزارشی از وضعیت ایستگاه های هواشناسی موجود درحوزه شهرستان مریوان و مقاوم سازی ساختمان ایستگاه هواشناسی مریوان  ارائه کردند، و در ادامه گفتند با توجه به اینکه شهرستان مریوان در مرز قرار دارد و پدیده های جوی نخست از مریوان وارد استان و کشور می شوند بنابراین از نظر هواشناسی بسیار حائز اهمیت است . بر این اساس ارتقاء و تجهیز ایستگاه های هواشناسی شهرستان  مریوان در پیش بینی و پیش آگاهی های به موقع  و توسعه اقتصادی شهرستان  مریوان و استان بسیار قابل توجه است. وی در پایان برای توسعه و تجهیز ایستگاه های هواشناسی در مریوان خواهان تخصیص اعتبارات لازم برای این امر شدند.
در ادامه این دیدار فرماندار مریوان آقای ارتیکاس اقبال ضمن تقدیر و تشکر از هواشناسی برای اقدامات و فعالیت هایی که در شهرستان مریوان انجام داده است، گفتند امروزه پیش بینی و هشدارهای به موقع هواشناسی می تواند از بسیاری خسارات جانی و مالی جلوگیری نماید و داده های هواشناسی در توسعه پایدار استان و شهرستان می تواند بسیار قابل توجه و با اهمیت باشد. سپس ایشان قول مساعد دادند که از محل تملک دارای استان اعتبارات لازم برای هواشناسی در نظر گرفته شود.