مرمت و بازسازی دیوارها و نرده های محوطه ایستگاه هواشناسی شهرستان بیجار

تاریخ ثبت: 1399/07/14 تعداد 97 بازدید از این خبر

دیوارها ونرده های محوطه ایستگاه بیجار که بر اثر بارش برف و باران طی سالهای گذشته تخریب شده بودند مرمت و بازسازی شد


به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان ، مدیرکل هواشناسی استان کردستان اعلام نمود در سالجاری طی دو مرحله نسبت به مرمت و بازسازی ایستگاه هواشناسی شهرستان بیجار اقدام شده است که درمرحله اول  نقاشی داخل ساختمان، بازسازی نمای بیرونی ساختمان ، محوطه سازی ایستگاه ، مرمت و بازسازی دیوارهای محوطه ایستگاه ، خرید تجهیزات مورد نیاز ایستگاه و احداث ایرتینگ ایستگاه بر اساس استانداردهای اداره فنی سازمان بوده و در مرحله دوم کار نقاشی نرده های ایستگاه به طو ل 1608 مترمربع و نصب دماسنج های اعماق خاک ایستگاه که بطور کامل انجام گرفته است. برای انجام این امور اعتباری بالغ بر 1440 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی که از طرف سازمان به هواشناسی استان داده بود هزینه شده است . که هم اکنون این پروژه بطور کامل به تمام رسیده و انشالله درآیند برای ایستگاه های دیگر استان که نیاز به مرمت و بازسازی دارند اقدام خواهیم کرد