برگزاری دومین جلسه شبکه پایش هواشناسی استان کردستان به صورت ویدئو کنفرانس

تاریخ ثبت: 1399/07/19 تعداد 82 بازدید از این خبر

دومین جلسه فصلی شبکه پایش با حضور معاون فنی و شبکه ایستگاه هااستان، رئیس اداره پایش استان و رؤسای ایستگاه‌ها به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان،دومین جلسه فصلی شبکه پایش با حضور معاون فنی و شبکه ایستگاه هااستان، رئیس اداره پایش استان و رؤسای ایستگاه‌ها به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.
در ابتدای جلسه آقای بهرام چاره خواه معاون فنی وشبکه ایستگاه های استان ضمن تشکر از حضور رؤسای ادارات تابعه در خصوص هدف از برگزاری جلسه و برنامه کاری آن توضیحاتی ارائه دادند. سپس آقای هادی آذرکردار رئیس اداره پایش استان به تشریح رئوس برنامه عملیاتی شش ماهه دوم شبکه پایش و فعالیت هایی که در این زمینه باید در ستاد استان وبا همکاری رؤسای ادارات صورت بگیرد توضیحات لازم را ارائه نمودندو همچنین در زمینه سامانه های متادیتا و کنترل کیفی و وضعیت استان در این زمینه نیز گزارشی ارائه شد.
درپایان رؤسای ادارات مواردی به شرح زیر مطرح نمودند .1- پیگیری اجرای دوره های آموزشی برای همکاران شبکه پایش ( در حال حاضر به دلیل کمبود ساعات آموزشی ارتقای بسیاری از همکاران به تاخیر افتاده است ).2- تامین دماسنج های معمولی مخصوصاً دماسنج حداقل با کیفیت و برند معتبر.3-درخواست پیگیری وضعیت مرخصی استحقاقی همکاران و در صورت امکان ذخیره شدن کل مرخصی های سالانه در سوابق همکاران4- درخواست حذف گزارشات متار 01 و 02 در ایستگاه های غیر فرودگاهی5-درخواست توجه به وضعیت معیشتی و پیگیری پرداخت اضافه کار و کمک رفاهی به همکاران.و... ازجمله مصوبات این جلسه بود.