شصتمین سال راه اندازی ایستگاه هواشناسی شهرستان سقز

تاریخ ثبت: 1399/08/16 تعداد 213 بازدید از این خبر

شصتمین سال راه اندازی ایستگاه هواشناسی شهرستان سقز


به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان 14 آبان شصتمین سال راه اندازی ایستگاه هواشناسی شهرستان ویژه سقز بود . که با حضور خبرگزاری صدا وسیما مرکز کردستان درهواشناسی سقز ،خالدعلایی رئیس اداره هواشناسی سینوپتیک سقز نسبت به تشریح فعالیت های هواشناسی در زمینه های مختلف پرداخت ،وی همچنین اعلام کرد هواشناسی سقزبا کمک اداره کل هواشناسی در طی امسال و سال گذشته به  تجهیزات به روز هواشناسی مجهز شده است وفعالیت های عمرانی بسیار خوبی درحوزه ایستگاه های هواشناسی شهرستان سقز انجام گرفته از جمله ارتقاء دو ایستگاه اقلیم شناسی سنتی حاجی ممدان و کل تپه سقز به تجهیزات تمام خودکارو بازسازی ساختمان هواشنسی سقز واقدامات دیگری ... که در نوع خودش تاکنون بی نظیر بوده است.