افزایش 11درصدی بارندگی در استان کردستان در سال زراعی جاری تا دوم آذر ماه نسبت به دوره بلند مدت مشابه

تاریخ ثبت: 1399/09/01 تعداد 192 بازدید از این خبر

مدیرکل هواشناسی استان کردستان گفت: میانگین بارندگی استان طی سال زراعی جاری که از اول مهر امسال شروع تا امروز دوم آذر به مدت دوماه و دو روز میباشد 11 درصد نسبت به مدت مشابه دوره آماری 26 سال گذشته افزایش یافته است.


به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان، صدیقی مدیرکل هواشناسی استان روز یکشنبه 2 آذر 1399 با بیان این مطلب گفت: در سال زراعی جاری یعنی از ابتدای مهرماه 1399 تا دوم آذرماه ۱۳۹۹ در مجموع متوسط بارش استان طی این مدت 104.5 میلیمتر بوده که این میزان بارندگی  نسبت به مدت مشابه سال گذشته 71درصد افزایش داشته واما نسبت به دوره آماری بلند مدت مشابه 11 درصد افزایش دارد.
مدیرکل هواشناسی استان گفت: طی این مدت بیشترین بارش در شهرستان مریوان با 172.4 میلیمتر و کمترین بارش در شهرستان بیجار با 67.6 میلیمتر بود است .
از نظر دما هم در مهرماه امسال میانگین دمای استان 16.2 درجه سانتی گراد بوده که این مقدار نسبت به دوره مشابه بلند مدت در حد نرمال می باشد، اما درآبان ماه میانگین دمای استان 11.3 درجه سانتی گراد بوده. که این مقدار در آبان امسال نسبت به دوره مشابه بلند مدت حدود 2 درجه گرمتر بوده است.