بازدید مدیرکل هواشناسی استان کردستان از ایستگاه اقلیم شناسی سلین و ایستگاه سینوپتیک مریوان

تاریخ ثبت: 1399/09/04 تعداد 167 بازدید از این خبر

بازدید مدیرکل هواشناسی استان کردستان از ایستگاه اقلیم شناسی سلین و ایستگاه سینوپتیک مریوان


به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی ، صدیقی مدیرکل هواشناسی برای پیگیری روند ارتقاء ونصب تجهیزات ایستگاه خودکار اقلیم شناسی سلین وانجام ایرتینگ ایستگاه بر اساس استانداردهای اداره فنی سازمان از این ایستگاه بازدید بعمل آورد.وی گفت تمام کارها به نحوه احسن و کامل انجام گرفته و انشاالله در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد.وی همچنین ازآسفالت مسیر ایستگاه سینوپتیک  مریوان واقدامات عمرانی این ایستگاه بازدید نمود ،وگفت طی سال 98 و 99 اقدامات عمرانی بسیارخوبی برای ایستگاه سینوپتیک مریوان انجام شده درکل وضعیت ایستگاه سینوپتیک مریوان هم ازنظرعمرانی وهم ازنظرادوات و تجهیزات بسیارخوب است .