صعود کارکنان هواشناسی شهرستان سقز به کوه به رده سور و بارزان

تاریخ ثبت: 1399/09/18 تعداد 145 بازدید از این خبر

صعود کارکنان هواشناسی شهرستان سقز و گروه کوهنوردی هه تاو به کوه به رده سور و بارزان به مناسبت شصتمین سال تاسیس هواشناسی سقز


به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان ،کارکنان هواشناسی شهرستان سقز و گروه کوهنوردی هه تاو به مناسبت شصتمین سال تاسیس هواشناسی سقز به کوه (به رده سور و بارزان) صعود کردند. علائی رئیس هواشناسی شهرستان سقز گفت هدف از این صعود معرفی اداره هواشناسی سقزبه عنوان اداره فعال در ارائه خدمات هواشناسی به مردم شریف سقز،کوهنوردان ،کشاورزان و ورزشکاران و... غیره به صورت 24 ساعته در تمام ایام سال می باشد .