تقدیر از کارکنان امور مالی هواشناسی به مناسبت روز حسابدار

تاریخ ثبت: 1399/09/21 تعداد 111 بازدید از این خبر

به مناسبت روز حسابداراز کارکنان مجموعه امورمالی اداره کل هواشناسی استان کردستان تقدیرو تشکر بعمل آمد


به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان کردستان ،مدیرکل هواشناسی رحیم صدیقی به مناسبت روز حسابدار،طی مراسمی ازتلاش های فعالان مجموعه امور مالی اداره کل هواشناسی استان کردستان تقدیر و تشکر نمود.
صدیقی دراین مراسم ضمن تبریک روز حسابداربه تمامی کارکنان حوزه مالی گفت حسابداری از جایگاه مهمی برخودار است ،در واقع حسابداری محصول نیاز بشر است ووظیفه آن ارزیابی وقایع گذشته ،حال و پیش بینی آینده است .حسابداری مبنای اندازگیری  ارزش دارایی ها و بدهی هاست ،این نگرش به حسابداری مسئولیت بسیارسنگین رابه عهد حسابداران می گذارد،بنابراین حسابدار باید از نظردانش حسابداری بروز باشد.
در ادامه ذیحساب اداره کل هواشناسی حاجی ویسی با تیریک روزحسابدار به همکاران خود در حوزه مالی ،گفت یکی از چالش ها در حرفه حسابداری به روز بودن و سطح دانش است .حسابداران همیشه باید از آخرین تغییرات ،نکات آموزش ها اطلاع داشته باشند.